I enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR vill vi att du ska känna till att vi vid behov kommer att registrera uppgifter om dig under din vistelse hos oss och när du använder vår webbplats. Det gör vi för att kunna ge dig en säker och bra upplevelse tillsammans med oss.

Coachdora kommer under inga omständigheter att sälja dina personuppgifter till andra företag eller använda dem för direktmarknadsföring eller automatiserat beslutsfattande och profilering.

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att:

få tillgång till dina personuppgifter
få felaktiga personuppgifter rättade
få dina personuppgifter raderade
få dina personuppgifter begränsade
flytta dina personuppgifter, s.k. dataportabilitet
invända mot behandling av dina personuppgifter
framföra klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av COACHDORA AB, men vi ser förstås helst att du vänder dig till oss först med eventuella klagomål, så försöker vi lösa frågan tillsammans!

Även våra leverantörer, konsulter och partners åtar sig att följa Dataskyddsförordningen och vår policy för hantering av personuppgifter genom att ingå ett s.k. Personuppgiftsombudsavtal med oss. På så vis kan du alltid känna dig trygg med din digitala integritet med COACHDORA AB.

Mer om Dataskyddsförordningen

Senast uppdaterad: 9 februari 2022