Tack för att du använder våra Tjänster. Våra "Tjänster" omfattar vår webbplats och de coachingtjänster som du ansluter dig till via vår webbplats. Vänligen läs dessa användarvillkor ("Villkor") noggrant.


Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa Villkor och vår Integritetspolicy.


Innehåll

1. VILKA VI ÄR OCH VAD DETTA AVTAL INNEBÄR

2. HUR DU KONTAKTAR OSS

3. HUR DU KAN ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER

4. ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK (VI GER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING)

5. BESTÄLLNING AV COACHINGTJÄNSTER

6. BETALNINGSVILLKOR

7. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA

8. DU FÅR INTE ÖVERFÖRA TJÄNSTERNA TILL NÅGON ANNAN

9. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

10. DIN INTEGRITET

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

12. LICENSBEGRÄNSNINGAR

14. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU DRABBAS AV

15. BEGRÄNSNINGAR AV TJÄNSTERNA

16. VAD SOM HÄNDER OM DU INTE LÄMNAR NÖDVÄNDIG INFORMATION TILL OSS

17. VI ANSVARAR INTE FÖR ANDRA WEBBPLATSER

18. UPPHÄVANDE AV DETTA AVTAL

19. UTÖVA DIN RÄTT ATT ÄNDRA DIG (LAGEN OM DISTANSAVTAL)

20. VI KAN ÖVERFÖRA DETTA AVTAL TILL NÅGON ANNAN

21. DU BEHÖVER VÅRT SAMTYCKE FÖR ATT ÖVERFÖRA DINA RÄTTIGHETER TILL NÅGON ANNAN

22. RÄTTIGHETER FÖR TREDJE PARTER

23. OM EN DOMSTOL ANSER ATT EN DEL AV DETTA AVTAL ÄR OLAGLIGT, FORTSÄTTER RESTEN ATT GÄLLA

24. ÄVEN OM VI DRÖJER MED ATT VERKSTÄLLA DETTA AVTAL, KAN VI FORTFARANDE VERKSTÄLLA DET SENARE

25. VILKA LAGAR SOM GÄLLER FÖR DETTA AVTAL OCH VAR DU KAN VÄCKA TALAN

26. ALTERNATIV TVISTLÖSNING


1. VILKA VI ÄR OCH VAD DETTA AVTAL INNEBÄR
Vi är COACHDORA AB, ett företag registrerat i Sverige.

COACHDORA AB
hello@coachdora.com
Linnégatan 36, 413 04 Göteborg, Sverige
0046 735 402 698
559361-5734
SE559361573401

Dessa Villkor reglerar din tillgång till och användning av våra Tjänster. I dessa Villkor anges följande:
• dina juridiska rättigheter och skyldigheter;
• våra juridiska rättigheter och skyldigheter, och
• viss viktig information som krävs enligt lag.


2. HUR DU KONTAKTAR OSS
Kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig. Om du av någon anledning vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande på hello@coachdora.com. Om vi måste kontakta dig kommer vi att göra det via e-post, SMS eller förbetald post med hjälp av de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss. Genom att anmäla dig till vår webbplats eller våra coachingtjänster godkänner du att vi (eller vår representant) kan komma att kontakta dig för att berätta mer om våra tjänster.


3. HUR DU KAN ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER
I utbyte mot att du samtycker till att följa dessa Villkor får du:

 • ladda ner en kopia av vår webbplats till din personliga enhet och använda tjänsterna endast för personliga ändamål.
 • beställa coachingtjänster från oss, som vi kan gå med på att tillhandahålla dig på de villkor som anges nedan.


4. ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK (VI GER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING)
Vi erbjuder inga medicinska eller professionella råd som du bör förlita dig på. Innan du påbörjar ett tränings- eller kostschema bör du rådgöra med din läkare eller sjukvårdspersonal för att avgöra om det är rätt för dig. Om du upplever svimningar, yrsel, andfåddhet eller smärta under träningen ska du omedelbart sluta och uppsöka läkare. Träning innebär en viss skaderisk och du utför dessa aktiviteter på eget ansvar. Användning av en måltidsplan är helt och hållet på egen risk. Du ska själv granska innehållet för att kontrollera att eventuella allergier och intoleranser är förenliga med planen. Våra Tjänster ersätter inte medicinsk rådgivning eller behandling. Våra Tjänster tillhandahålls endast för allmän information och underhållning. Observera nedanstående lista över icke uttömmande risker och krav när du använder våra tjänster:

 • Allergier och intoleranser som kan påverka vår förberedelse av kostplaner måste alltid meddelas i frågeformuläret.
 • Skador, sjukdomar och sjukdomar som kan påverka vår utarbetande av träningsplaner måste alltid meddelas i frågeformuläret.
 • Läs alltid noggrant igenom din matplans innehåll/ingredienser för att kontrollera om det finns livsmedel som du är allergisk eller intolerant mot.
 • Se alltid till att du har tillräckligt med utrymme när du utför någon aktivitet.
 • Se till att ingenting runt omkring dig kan orsaka skada eller rörelsehinder.
 • Om du väljer att använda någon träningsutrustning är det på egen risk.
 • Begränsning av kcal-intaget kan i vissa fall leda till ångest, ätstörningar, depression, trötthet och andra relaterade psykiska och fysiska hälsoproblem.
 • Rådgör alltid med en dietist och/eller läkare innan du påbörjar något fitness- eller hälsoprogram i allmänhet.


5. BESTÄLLNING AV COACHINGTJÄNSTER
Vi accepterar din beställning när vi skickar ett e-postmeddelande till dig för att acceptera beställningen. Då kommer vårt avtal om coachingtjänster att börja gälla mellan dig och oss. Om vi inte kan acceptera din beställning kommer vi att informera dig om detta och kommer inte att debitera dig för coachingtjänsterna. Detta kan bero på oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte kunde planera för, att en kreditupplysning som vi har fått för dig inte uppfyller våra minimikrav eller för att vi har identifierat ett fel i priset eller beskrivningen av tjänsterna.


6. BETALNINGSVILLKOR
Om du samtycker till att ta emot våra betalda Tjänster (inklusive våra coachingtjänster) kommer du att registreras för betalning via en tredjepartstjänst. Vi använder Stripe, ett betalningssystem som levereras av Stripe Payments UK, Ltd., som är en globalt erkänd leverantör av betalningssystem. Vid automatisk registrering krypteras dina kortuppgifter under överföringen genom SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Denna kryptering garanterar en hög säkerhetsnivå när det gäller obehörig åtkomst till dina uppgifter. Betalningsvillkoren beror på de exakta tjänster som du och vi har kommit överens om. Dessa betalningsvillkor anges i din orderbekräftelse.


7. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA
Då och då kan vi komma att uppdatera och ändra Tjänsterna (inklusive vår webbplats) för att förbättra prestandan, öka funktionaliteten, återspegla ändringar i operativsystemet eller åtgärda säkerhetsproblem. Se till att du accepterar alla uppdateringar av Tjänsterna. Om du väljer att inte installera sådana uppdateringar eller om du väljer bort automatiska uppdateringar kan det hända att du inte kan fortsätta använda våra Tjänster eller att funktionaliteten blir nedsatt.


8. DU FÅR INTE ÖVERFÖRA TJÄNSTERNA TILL NÅGON ANNAN
Vi ger dig en personlig rätt till att använda Tjänsterna enligt dessa Villkor. Du får inte överlåta Tjänsterna till någon annan, vare sig mot betalning, för någon annan kompensering eller gratis.


9. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR
Vi kan behöva ändra dessa Villkor från då och då för att återspegla lagändringar, bästa praxis eller för att hantera ytterligare funktioner som vi inför.
Vi kommer att försöka ge dig rimliga förvarningar om eventuella större ändringar genom att skicka ett sms eller e-postmeddelande med information angående ändringen eller genom att meddela dig när du använder webbplatsen nästa gång (beroende på vad som är relevant).


10. DIN INTEGRITET
Vi använder endast de personuppgifter som vi samlar in genom din användning av våra Tjänster på de sätt som anges i vår Integritetspolicy. Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Det innebär att det finns en risk att all information som du skickar med hjälp av våra tjänster (inklusive vår webbplats) kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad.


11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Alla immateriella rättigheter i Tjänsterna (inklusive vår webbplats) i hela världen tillhör oss och våra licensgivare. Rättigheterna till Tjänsterna är licensierade (inte sålda) till dig. Du har inga immateriella rättigheter i eller till Tjänsterna annat än rätten att använda dem i enlighet med dessa
Villkor. Dessa Villkor ger dig en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att använda våra Tjänster. Vi beviljar dig denna rättighet endast för att ta emot Tjänsterna på det sätt som tillåts i dessa Villkor. Våra Tjänster (inklusive vår webbplats) är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Ingenting i dessa Villkor ger dig rätt att använda COACHDORA AB-namnet eller något av COACHDORA AB-varumärken, logotyper, domännamn, andra utmärkande varumärkesfunktioner och äganderätter (oavsett om de tillhör oss eller våra licensgivare). Alla rättigheter, titlar och intressen i och till våra Tjänster (med undantag för innehåll som tillhandahålls av dig) är och förblir vår och våra licensgivares exklusiva egendom.
All återkoppling, alla kommentarer eller förslag som du lämnar om våra Tjänster (inklusive vår webbplats) är helt frivilliga och vi kan använda sådana kommentarer, förslag eller återkoppling som vi anser lämpligt utan någon skyldighet gentemot dig. Vi kommer att behandla allt innehåll som du laddar upp via Tjänsterna som tillhörande oss. Du får inte ladda upp något innehåll om du inte har rätt till att göra det och om innehållet uppfyller kraven i avsnittet Licensbegränsningar nedan. Om någon annan hävdar att våra Tjänster eller deras användning i enlighet med dessa Villkor gör
intrång i deras immateriella rättigheter är vi ansvariga för att utreda och försvara detta krav.


12. LICENSBEGRÄNSNINGAR
Du samtycker till att du:


 • inte underlicensiera eller på annat sätt göra våra Tjänster (inklusive vår webbplats eller något tränings- eller kostschema) tillgängliga för någon annan person utan föregående skriftligt samtycke från oss.
 • inte kopiera Tjänsterna (inklusive vår webbplats), förutom som en del av den normala användningen av Tjänsterna eller när det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller driftssäkerhet.
 • inte översätta, sammanfoga, anpassa, variera, ändra eller modifiera hela eller delar av Tjänsterna (inklusive webbplatsen)
 • inte kombinera eller införliva Tjänsterna i eller med andra program, utom när det är nödvändigt för att använda Tjänsterna på enheter som tillåts i dessa villkor.
 • inte demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa derivatverk baserade på hela eller någon del av Tjänsterna, även inte försök till att göra något sådant.
 • följer alla tillämpliga lagar och förordningar som gäller för den teknik som används eller stöds av Tjänsterna.


13. BEGRÄNSNINGAR FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING
Du får endast använda våra Tjänster (inklusive vår webbplats) för lagliga ändamål. Du får:


 • inte använda Tjänsterna på något olagligt sätt, för något olagligt ändamål eller på något sätt som är oförenligt med dessa villkor.
 • inte handla bedrägligt eller illvilligt.
 • inte tillträda, använda, distribuera eller överföra skadlig kod, t.ex. virus eller skadlig data, till Tjänsterna (inklusive webbplatsen) eller något operativsystem.
 • inte göra intrång i våra immateriella rättigheter eller någon tredje parts immateriella rättigheter i samband med din användning av Tjänsterna.
 • inte överföra något material som är ärekränkande, diskriminerande, hotfullt, obscent, sexuellt explicit, stötande eller på annat sätt stötande i samband med din användning av Tjänsterna.
 • inte använda Tjänsterna på ett sätt som kan skada, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare.
 • inte samla in eller skörda information eller data från Tjänster, våra system eller försöka avkoda överföringar till eller från servrar som kör Tjänsterna.


14. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU DRABBAS AV
Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig när det skulle vara olagligt att göra der. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försummelse (eller våra anställdas, agenters eller underleverantörers försummelse), eller för grov vårdslöshet, bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning. Vi ansvarar gentemot dig för förluster och skador som orsakats av oss. Om vi misslyckas med att följa dessa Villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider av och som har ett orsakssamband med vårt brott mot dessa Villkor eller på annat sätt med vår underlåtenhet att använda rimlig skicklighet och omhändertagande. Vi är inte ansvariga för företagsförluster. Tjänsterna (inklusive vår webbplats) är avsedda för hushåll och privat bruk. Om du använder våra Tjänster för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål har vi inget ansvar gentemot dig för indirekta förluster eller följdförluster, förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, förlust av förväntade besparingar, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.


15. BEGRÄNSNINGAR AV TJÄNSTERNA

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls
från tredje part med hjälp av Tjänsterna. Vi ansvarar inte för förseningar som ligger utanför vår kontroll. Om vårt tillhandahållande av
coachingtjänsterna försenas på grund av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att informera dig om detta och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Om vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar som orsakas av händelsen, men om det finns en risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att diskutera dina eventuella rättigheter att avsluta avtalet och få en återbetalning för tjänster som du har betalat för men inte fått.


16. VAD SOM HÄNDER OM DU INTE LÄMNAR NÖDVÄNDIG INFORMATION TILL OSS
Vi kan behöva viss information från dig så att vi kan tillhandahålla våra coachingtjänster till dig, exempel om din kropp och ditt välbefinnande, inklusive längd, vikt, kroppsstatistik, träning, humör, måltider, kost och allmänt välbefinnande. Vi kommer att kontakta dig för att be om denna information. Om du inte ger oss denna information inom en rimlig tid efter att vi har bett om den, eller om du ger oss ofullständig eller felaktig information, kan vi antingen avsluta avtalet eller ta ut en extra avgift på en rimlig summa för att kompensera oss för det extraarbete som krävs till följd av detta. Vi är inte ansvariga för att Tjänsterna levereras sent eller att någon del av dem inte levereras om detta beror på att du inte ger oss den information vi behöver inom en rimlig tid efter att vi har bett om den.


17. VI ANSVARAR INTE FÖR ANDRA WEBBPLATSER
Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som inte tillhandahålls av oss. Sådana oberoende webbplatser står inte under vår kontroll, och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras sekretesspolicy (om det finns någon).
Du måste göra din egen oberoende bedömning om du vill använda sådana webbplatser, inklusive om du vill köpa produkter eller tjänster som erbjuds av dem.


18. UPPHÄVANDE AV DETTA AVTAL
Du kan avsluta ditt avtal med oss i slutet av din lägsta åtagandeperiod genom att meddela oss 1 månad i förväg. Om du avslutar vårt avtal på detta sätt kommer din uppsägning att gälla från och med den första dagen följande månad. Om du inte följer dessa Villkor (inklusive underlåtenhet att betala). Vi kan när som helst avsluta dina rättigheter att använda Tjänsterna genom att kontakta dig om vi rimligen anser att du inte har följt dessa Villkor på ett allvarligt sätt. Detta kan inkludera om du underlåter att göra en betalning. Om det du har gjort kan rättas till kommer vi att ge dig en rimlig möjlighet att göra det. Om vi upphör din rätt att använda Tjänsterna på detta sätt kan vi behålla betalningar som du redan har gjort för att täcka våra kostnader och/eller kompensera oss för våra förluster som beror på att du inte har följt villkoren. Vi kan avsluta avtalet om det blir omöjligt eller opraktiskt att tillhandahålla Tjänsterna (eller en del av Tjänsterna, t.ex. webbplatsen). Om vi beslutar att avbryta eller sluta tillhandahålla någon del av våra Tjänster på detta sätt kommer vi att meddela dig om detta. Om du har betalat för våra tjänster i förväg kan du
ha rätt till en proportionell återbetalning av de pengar du har betalat i förväg och för den tid du inte har kunnat använda våra Tjänster på grund av att vi har avslutat avtalet.


19. UTÖVA DIN RÄTT ATT ÄNDRA DIG (LAGEN OM DISTANSAVTAL)

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att du kan få tillgång till digitalt innehåll i form av övningar, träningsprogram och kostplaner innan din normala 14-dagars ångerperiod har löpt ut. Därför avstår du uttryckligen från din ångerrätt från det ögonblick du får tillgång till ditt digitala
innehåll. Fram till dess att du får tillgång har du ångerrätt enligt de allmänna reglerna i konsumentavtalslagen. Meddelandet om återkallelse måste lämnas digitalt via e-post till hello@coachdora.com och måste tas emot av oss innan du har fått tillgång till det digitala innehållet. I ämnesfältet ska du skriva "Återkallelse".


Dina juridiska rättigheter:


 • Vi har en rättslig skyldighet att tillhandahålla Tjänster som är förenliga med detta avtal. Ingenting i dessa Villkor påverkar dina juridiska rättigheter.
 • Om detta avtal upphör att gälla:


20. VI KAN ÖVERFÖRA DETTA AVTAL TILL NÅGON ANNAN
Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan organisation, till exempel om vi förvärvas av en tredje part. Vi kommer alltid att informera dig skriftligen om detta och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt dessa Villkor.


21. DU BEHÖVER VÅRT SAMTYCKE FÖR ATT ÖVERFÖRA DINA RÄTTIGHETER TILL NÅGON ANNAN
Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi skriftligen godkänner det.

22. RÄTTIGHETER FÖR TREDJE PARTER
Appbutiken och dess företagsgrupp kan tillämpa dessa Villkor för vår räkning för att se till att du följer dem. Utöver detta har tredje part inga rättigheter att tillämpa dessa Villkor.


23. OM EN DOMSTOL ANSER ATT EN DEL AV DETTA AVTAL ÄR OLAGLIGT, FORTSÄTTER RESTEN ATT GÄLLA
Var och en av punkterna i dessa Villkor fungerar separat. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de övriga punkterna att förbli fullt giltiga och effektiva.


24. ÄVEN OM VI DRÖJER MED ATT VERKSTÄLLA DETTA AVTAL, KAN VI FORTFARANDE VERKSTÄLLA DET SENARE
Även om vi dröjer med att tillämpa dessa Villkor kan vi fortfarande tillämpa dem senare. Om vi inte omedelbart kräver att du gör något som du måste göra enligt dessa Villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med anledning av att du inte följer dessa Villkor, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.


25. VILKA LAGAR SOM GÄLLER FÖR DETTA AVTAL OCH VAR DU KAN VÄCKA TALAN
Dessa Villkor regleras av svensk lag och du kan väcka talan om Tjänsterna i svenska domstolar.


26. ALTERNATIV TVISTLÖSNING
Alternativ tvistlösning är en process där ett oberoende organ granskar fakta i en tvist och försöker lösa den utan att du behöver gå till domstol. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ett klagomål kan du lämna in tvisten för lösning online till Europeiska Kommissionens plattform för tvistlösning. Om en tvist inte kan lösas har konsumenten dessutom rätt att få saken prövad av Allmänna Reklamationsnämnden för konsumenttvister (ARN, www.arn.se).


Senast uppdaterad: 9 februari 2022